Test limitů pro let

Otestoval jsem novou funkci, kterou lze získat aktualizací firmware Naza jednotky. Jedná se o LIMITS. Tedy o nastavení horizontální a vertikální vzdálenosti, do které může copter letět. Nad tuto hranici pak dále neletí.

A jak to funguje ? Více napoví i instruktážní video, nicméně hlavní souhrn i zde:

 

LET v GPS bez funkce COURSE LOCK (IOC)

- nelze překročit nastavenou hodnotu limity jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tedy copter doletí na hranici v mém případě 15m a dále nepokračuje. Mohu pouze vpravo, vlevo a zpět. Ale i pohyb vpravo a vlevo není nekonečný. Po dosažení 15m opět copter stojí

 

LET v GPS s funkcí COURSE LOCK (IOC)

- nelze překročit nastavenou hodnotu limity jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tedy copter doletí na hranici v mém případě 15m ve stanoveném kurzu a dále nepokračuje. Mohu pouze vpravo, vlevo a zpět. Ale i pohyb vpravo a vlevo není nekonečný. Po dosažení 15m opět copter stojí

 

LET bez GPS v ATTI s funkcí COURSE LOCK nebo bez ní

- po dosažení výšky v GPS přepnu do ATTI, ale výš již nemohu pokračovat

- po dosažení vzdálenosti v GPS přepnu do ATTI a mohu dále pokračovat. Pokud letím v COURSE LOCK, pokračuji v daném kurzu

- jakmile přepnu zpět do GPS, copter se automaticky vrací zpět na místo opuštění hranice

- pokud vyletím v ATTI mimo hranici v COURSE LOCK, zaletím například ve velké vzdálenosti o 90 stupňů vedle mne a opět zapnu GPS, copter se vrací přímo ke mně směrem k HP (HOME POINT)

A zde video z testu: