• Zveřejněno:
  • Zobrazení: 5769
Následující informace ukazují, jak by se měl majitel coptera chovat, na co by měl dbát a na jaké předpisy by se měl zaměřt, než vzlétne. Pro bližší názornost je zde vyobrazena situace kolem Brna a okolí.
 
Tyto informace zpracoval kolega a s jeho souhlasem je zde prezentuji. Další informace budou samozřejmě doplňovány postupně. Problematika létání je poměrně složitá a je na každém majiteli ceptera nebo všeobecně letadla, jak se bude chovat při řízení modelu.
 
 
Především je potřeba si uvědomit, že RC model kvadroptéry není hračkou, a proto je potřeba vědět jaké jsou s provozem související povinnosti hlavně s ohledem na bezpečnost.
 
Jako zařízení vstupující do vzdušného prostoru se musí řídit Zákonem č. 49/1997 Sb o civilním letectví, konkrétně předpisem L2 a jeho přílohou X
Zde je nutné vědět, že celá tato příloha je závazná pro bezpilotní prostředky nad 2O kg a pro nás je závazné pouze ustanovení 7 o leteckých prostorech. Ostatní ustanovení jsou pouze doporučená. Stručně lze bod 7 shrnout tak, že létat můžeme do výše 300 m mimo ochranná pásma (OP) letišť a různých zakázaných prostor. Letiště jsou typu ATZ (malá) a CTR (velká). Malá mají OP cca 5,5 km a Brno-Tuřany cca 10 km. Ve směru vzletové dráhy ještě prodloužené.
 
Od výšky 300 m šikmo nahoru existují ještě TMA, ale ty mě již nezajímají. Zakázaný prostor v okolí je pouze JED. 
 
 
 
 
Prostory CTR a ATZ v okolí Brna 
tato a následující mapky jsou ze zdroje aisview (aisview.rlp.cz). Slouží mi pro rychlou informaci, kde lze létat, aniž bych byl nucen vstoupit přímo na web.stránky. Pčedpokládám, že se nejedná o zneužití Copyrightu 

 
od Východu na Sever sahá :
před Rousínov, před Vítovice, za Hostěnice, za Ochoz, za Kanice, do polviny cesty mezi Bílovicemi n S a Adamov

od Severu na Západ :
za Soběšice, přes Mokrou Horu, Řečkovice,spodní okraj přehrady, Lipový Vrch
 
od Západu na Jih :
Grand Prix vč., Omice, Radostice, Prštice, před Ořechov, před Syrovice, před Sobotovice, před Židlochovice
 
od Jihu na Východ
před Těšany, mezi Otnicemi a Bošovicemi, za Kobeřicemi, před Rašovicemi, za Křižanovicemi, před Letonicemi
 
ATZ v okolí 
 
ATZ Medlánky (okruh cca 5 km)
poz. TMA mě nezajímá

ATZ Břeclav

ATZ Vyškov

ATZ Kyjov

 

Ochranná pásma el. vedení :

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace - 7 m, 
2. pro vodiče s izolací základní - 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení - 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace - 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní - 5 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m,

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m,

e) u napětí nad 400 kV -30 m

"U starších vedení VN s holými vodiči (drtivá většina vedení na betonových sloupech na polích mezi vesnicemi a městy) není ochranné pásmo 7 m na každou stranu od krajního vodiče, ale dokonce 10 m. Při létání poblíž drátů PŘED nima jsem nikdy neměl problém, ZA nima (a nejen přímo za nima, ale třeba i ve vejšce) byly minimálně výpadky downlinku. Za starých dobrých analogových časů byl let za dráty jistá ztráta řízení a havárie, u 2,4G jsme to raději ještě nezkoušel a ani nebudu" - zdroj fb skupina RCkopter

© 2016 CopterDJI.cz | Všechna práva vyhrazena. | Materiál na těchto stránkách nesmí být
reprodukován, distribuován, přenášen, nebo jinak použit, bez předchozího písemného souhlasu CopterDJI.cz | Created by customrc.cz